در مجموعه چاپ کارا کلیه مراحل پیش از چاپ شامل عکاسی و طراحی و لیتوگرافی ،‌ چاپ و پس از چاپ شامل صحافی و پوشش و جعبه چسبانی صورت میگیرد،‌ در زیر به بخشی از نمونه خدمات اشاره میکنیم :

1- چاپ جعبه محصولات 2- بروشور محصولات 3- کاتالوگ و پوستر محصولات 4- فولدر و سربرگ و اوراق اداری 5- هدایای تبلیغاتی ، سالنامه و تقویم 6- دفاتر تجاری و دفاتر تلفن 7- کارتن های مادر فلوت 8- کارت های پرسنلی و ویزیت 9- کارت شارژ و هدیه و …