قيمت روز کالاهای منتخب (قیمت ها قیمت های نقدی می باشد)
آخرین تاريخ بروزرسانی قيمت ها: 30 مهر 1397

ردیفنوع کاغذاندازهگرماژبرندقیمتواحدت هفتگیت ماهانه
1
کاغذ تحریر
100*7070اندونزی
1,940,000
بند
2
کاغذ تحریر
90*6070اندونزی
1,540,000
بند
3
کاغذ تحریر
100*7080اندونزی
2,080,000
بند
4
کاغذ تحریر
90*6080اندونزی
1,780,000
بند
5
کاغذ تحریر
100*70100اندونزی
2,930,000
بند
6
کاغذ تحریر
90*60100اندونزی
بند
7
کاغذ گلاسه براق
100*70250هانسول
116,000
کیلو گرم
8
کاغذ گلاسه براق
100*70300هانسول
116,000
کیلو گرم
9
کاغذ گلاسه براق
100*70200هانسول
106,000
کیلو گرم
10
مقوای پشت طوسی
100*70250اژدها
94,000
کیلو گرم
11
مقوای پشت طوسی
100*70280اژدها
93,000
کیلو گرم
12
مقوای پشت طوسی
100*70300اژدها
93,000
کیلو گرم
13
مقوای پشت طوسی
70*100230اژدها
95,000
کیلو گرم
14
کاغذ کاربن لس (NCR)
A40هایپرکپی
275,000
بسته
15
کاغذ کاربن لس (NCR)
A350هایپرکپی
550,000
بند
16
کاغذ کاربن لس (NCR)
70*10055هایپرکپی
2,550,000
بند
17
کاغذ کاربن لس (NCR)
60*9055هایپرکپی
2,300,000
بند
18
کاغذ پشت جسب دار
70*500
24,000
19
کاغذ A4-A5
A480دبل آ
420,000
بسته
20
کاغذ A4-A5
A480کپی مکس طلایی
220,000
بسته
21
کاغذ A4-A5
A480paperone
370,000
بسته
22
کاغذ A4-A5
A580دبل آ
260,000
بسته
23
ایندربرد
100*70270
164,000
کیلو گرم
24
ایندربرد
70*100350
164,000
کیلو گرم

دیدگاه ها بسته شده است