آدرس :‌خیابان دماوند – خیابان جشنواره – خیابان سیری – کوچه رحیمی – پلاک ۲۱

      تلفن : ۷۷۳۵۴۹۹۷    فکس :‌۷۷۷۹۴۳۳۱