چاپ کارا | سفارش آنلاین خدمات چاپ فوری و ارزان

محاسبه قیمت فرم های سفارشی به زودی در وب سایت

راهنمای طراحی پوستر

اولين مرحله در سفارش آنلاين پوستر آماده نمودن طرح آن با توجه به سليقه شخصي و البته استفاده نمودن از الگوي چاپ کارا که از لحاظ سايز و خط برش و و نحوه صحيح قرار گرفتن صفحات و طرح مي باشد است که در زير پيوست گرديده ،‌پيشنهاد ميکنيم طرح خود را با الگو حتما منطبق نماييد.

راهنمای طراحی بروشور

اولين مرحله در سفارش آنلاين بروشور آماده نمودن طرح آن با توجه به سليقه شخصي و البته استفاده نمودن از الگوي چاپ کارا که از لحاظ سايز و خط برش و و نحوه صحيح قرار گرفتن صفحات و طرح مي باشد است که در زير پيوست گرديده ،‌پيشنهاد ميکنيم طرح خود را با الگو حتما منطبق نماييد.

راهنمای طراحی کاتالوگ

اولين مرحله در سفارش آنلاين کاتالوگ آماده نمودن طرح آن با توجه به سليقه شخصي و البته استفاده نمودن از الگوي چاپ کارا که از لحاظ سايز و خط برش و و نحوه صحيح قرار گرفتن صفحات و طرح مي باشد است که در زير پيوست گرديده ،‌پيشنهاد ميکنيم طرح خود را با الگو حتما منطبق نماييد.